Kontrola dostępu

Po co nam kontrola dostępu?
Kontrola dostępu daje ci możliwość kontroli wchodzących osób do budynku.

Zamki i klucze także pozwalają na zabezpieczanie twojego budynku, ale w przypadku kiedy klucz zostanie zgubiony lub ukradziony, spotykamy się ze znacznymi kosztami i niedogodnościami, związanymi z wymianą zamków lub dorabianiem nowych kluczy. Istnieje także możliwość skopiowania klucza, co stwarza więcej potencjalnych zagrożeń.

Wszystkie firmy, nieważne; małe, średnie czy duże, posiadają dobra, które powinny być zabezpieczone przed kradzieżą. Chodzi tu także o ochronę własności należącej do personelu. We wszystkich budynkach, które są zabezpieczane tradycyjnie przy pomocy zamków i kluczy drzwi pozostają otwarte przez cały dzień. To stwarza ryzyko kradzieży lub spowodowania umyślnej szkody.

Elektroniczna kontrola dostępu to skuteczniejsza i wygodniejsza droga zabezpieczania twojego budynku i mienia. Instalacja systemu kontroli dostępu sprawi że już nigdy nie będziesz musiał wymieniać zamków na nowe. Wydawane tokeny pozwalają na dostęp do kontrolowanych drzwi, można je łatwo wykluczać z systemu w przypadku ich utraty, kradzieży albo w przypadku nie zwrócenia ich przez osoby opuszczające twoją firmę. Zablokowane tokeny nie pozwolą na dostęp przez kontrolowane drzwi.

Po zainstalowaniu systemu kontroli dostępu, wszystkie drzwi kontrolowane przez system są każdorazowo automatycznie zamykane. Osoby nie znające kodu PIN lub/i nie posiadające tokena nie uzyskają dostępu do zamkniętego pomieszczenia . Jeśli to konieczne, można zaprogramować okres przez jaki drzwi mają pozostać otwarte.

Kontrola dostępu również może dostarczyć elastyczną narzędzie zarządzania użytkownikami 'prawa dostępu'. Na przykład, cały personel może wchodzić do budynku przez główne drzwi ale dostęp do wewnętrznych obszarów może być ograniczony dla poszczególnych osób, które mogą przebywać w danym pomieszczeniu. Dostęp również może być ograniczony zgodnie z harmonogramem, który ustali prawa dostępu dla użytkowników w określonych godzinach dnia albo nocy.

„Kontrola dostępu oferuje bezpieczny, wygodny, elastyczny, pozwalający obniżyć koszty sposób kontroli, nad tym kto i w jakim czasie posiada dostęp do twojego budynku. Kontrola dostępu dostarcza organizacjom niezbędnego poziomu bezpieczeństwa.”


Jaki system jest odpowiedni dla Ciebie?
Wprowadziliśmy podział na dwa typy systemu kontroli dostępu:

1. Autonomiczny system dostępowy.

Ten typ systemu może być wykorzystany do zarządzania dostępem do jednych lub wielu niezależnych drzwi w budynku. Dostęp jest gwarantowany poprzez użycie kodu numerycznego, albo PINu z klawiatury, można także wykorzystać wygodną technologie zbliżeniową lub czytnik kart z paskiem magnetycznym, w zależności od tego jaki jest dla nas najbardziej odpowiedni.


Te systemy są programowane przy każdych drzwiach z osobna. Jeżeli mamy potrzebę zablokowania tokena lub zmiany kodu w naszym systemie dostępu, to operację tą należy wykonać po kolei dla każdych drzwi.

Typowe zastosowania:

·         Małe lokale biurowe

·         Kluby sportowe

·         Szafki

·         Jakakolwiek niewielkie albo średnie miejsce wymagające kontroli dostępu

Systemy autonomiczne sprawdzają się dobrze w niewielkich lokalizacjach z małą liczbą użytkowników, gdzie zarządzanie tokenami jest proste i logiczne, system dostępu może być łatwo rozszerzony wraz ze zmianą twoich wymagań.

Jeżeli poszukujesz autonomicznej kontroli dostępu musisz rozważyć jeszcze 2 możliwości.


1)
Możliwe jest wykorzystanie najprostszego systemu kompaktowego opartego o (Czytnik/jednostkę kontrolną)
(Tokeny: breloki, karty zbliżeniowe, magnetyczne.) (Pozostałe akcesoria : przycisk wyjścia, zasilacz, rygiel drzwiowy)

Wadą tego zastosowania jest to, że jednostka kontrolna która zawiera cała elektronikę sterująca ryglem elektromagnetycznym jest zintegrowana z czytnikiem. Dlatego taka konfiguracją obniża nam znacząco poziom bezpieczeństwa. Rozwiązanie to jest możliwe do zastosowania w momencie kiedy posiadamy dodatkowy nadzór nad wejściem lub chcemy  kontrolować dodatkowe drzwi wewnątrz obiektu. 


2)
Drugim rozwiązaniem jest system oparty o czytnik i odrębną jednostkę kontrolą która jest instalowana w bezpiecznej odległości od czytnika i uniemożliwia przejęcie kontroli nad układem elektronicznym i zwolnienie rygla. Pozostałe elementy systemu pozostają nie zmienione (możemy wykożystać klawiaturę kodową ze zintegrowanym czytnikiem zbiżeniowym, czytnik kart z paskiem magnetycznym, czytnik dalekiego zasięgu tzw. "wolne ręce" itp.).

2. System oparty na PC.

Kontrola dostępu 'oparty na PC' albo 'sieciowy' system kontroli dostępu, te systemy mogą być użyte do kontroli jednych bądź wielu drzwi w budynku. Dostęp jest gwarantowany przez użycie kodu numerycznego, albo PINu z klawiatury, za pomocą technologii zbliżeniowej lub czytników kart magnetycznych, czytników dalekiego zasięgu, w zależności od potrzeb użytkownika. System kontroli dostępu oparty na PC zapewnia możliwość centralnego zarządzania systemem za pośrednictwem sieci LAN.

 

To oznacza że polecenia wprowadzone przy pomocy komputera PC są wysłane do każdych z drzwi w systemie kontroli dostępu. Token może być wykluczony z całego systemu (pozwala to na odebranie dostępu dla danego tokena dla wszystkich drzwi) w ciągu jednej chwili. Inną korzyścią płynąca z  za zastosowania tego systemu jest elastyczna kontrola, pozwalająca na swobodne i wygodne zarządzanie całymi grupami użytkowników.

Dostajemy także możliwość generowania dowolnych raportów o przemieszczających się osobach i zdarzeniach. Możemy uzyskać kontrolę nad dodatkowymi budynkami w systemie przy użyciu istniejącej sieci LAN/WAN. System oparty na PC coraz częściej wykorzystuje się, także do kontroli innych systemów w budynku, takich jak systemy alarmowe, drzwi pożarowe, windy i oświetlenie.

Typowe zastosowania:

·         Małe/średnie obiekty

·         Duże obiekty korporacyjne

·         Obiekty z wieloma przejściami

·         Budynki urzędów

·         Uniwersytety

·         Kluby sportowe

·         Parkingi

„Systemy oparte o PC są odpowiednie dla średnich i dużych obiektów ponieważ pozwalają na łatwe zarządzanie dużymi ilościami drzwi i użytkowników. System można bardzo łatwo rozszerzać, zaawansowane system raportowania zdarzeń pozwalają na integracje kontroli dostępu z systemami dozoru wizyjnego CCTV lub innymi systemami wzbogacając ich funkcjonalność i niezawodność, dają wiele nowych możliwości, nie tylko rezygnacji z pęku kluczy.”

System oparty na PC wymaga specjalnej jednostki kontrolnej wyposażonej w odpowiednie interfejsy które umożliwiają wykorzystanie go w sieci LAN?  Pozostałe elementy systemu są podobne jak w prostych systemach opisanych powyżej. Możemy korzystać z wielu dostępnych na rynku technologii.