Pomiary elektryczne

 

Cennik pomiarów elektrycznych 

 

 LP  Badania i pomiary instalacji elektrycznej  zł/pkt*
 1  Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej pkt. 1-fazowy

8,00zł/pkt 

 2

 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej pkt. 3-fazowy

11,00zł/pkt

 3  Pomiar skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania ( zerowanie)

 5,00zł/pkt

 4 Pomiar skuteczności ochrony uzupełniającej przed dotykiem bezpośrednim za pomocą wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego. RCD 1-fazowy                             

 12,00zł/pkt

 5  Pomiar skuteczności ochrony uzupełniającej przed dotykiem bezpośrednim za pomocą wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego RCD 3-fazowy

 20,00zł/pkt

 6  Pomiar rezystancji uziomów piorunochronowych

60zł/pkt 

 7 Pomiar oświetlenia światłem sztucznym stanowisk pracy. 

 30,00zł/pkt

 

 

Mozliwość negocjacji przy większej ilości punktów. 

 
Zryczałtowany koszt dojazdu na terenie Jeleniej Góry i jej okolic 50,00 zł
 
 
Pomiary wykonujemy miernikiem firmy SONEL MPI-520 CERTYFIKAT KALIBRACJI nr 0072/PDK/B2/10 z dnia 2010-07-21 
 
 
Prezentowane ceny są cenami netto  -  w fakturze VAT naliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. Aktualnie stawka na roboty instalacyjno-budowlane wynosi - 23 % VAT